Tòa S7 The Origami – Vinhomes Grand Park

Tổ hợp 4 tòa S7 The Origami Vinhomes Grand Park chính thức được chủ đầu tư mở bán. Gồm 2 loại kiến trúc chính hình chữ U ( 30 căn/sàn ), chữ Z ( 19 căn/sàn ) & chữ T ( 21 căn/sàn ), chiều cao từ 21 – 30 tầng. Thiết kế từ 1 […]

Tòa S9 The Origami – Vinhomes Grand Park

Tổ hợp 3 tòa S9 The Origami Vinhomes Grand Park chính thức được chủ đầu tư mở bán. Gồm 2 loại kiến trúc chính hình chữ U ( 30 căn/sàn ) & chữ Z ( 19 căn/sàn ), chiều cao từ 20 – 30 tầng. Thiết kế từ 1 – 3 phòng ngủ, và căn […]