Bài viết

Thành phố Hà Nội họp bàn phương án đưa huyện Đan Phượng lên Quân năm 2020

Tập thể UBND TP Hà Nội đã họp, cho ý kiến vào Đề án đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng thành quận vào năm 2020; Điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm… Sáng 17/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã […]

Huyện Đan Phượng đầu tư hạ tầng để lên Quận với cơ chế đặc thù

Huyện Đan Phượng vừa đề nghị Thành phố Hà Nội cho được hưởng cơ chế đặc thù từ nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án giao đất để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của huyện đạt các tiêu chí quận vào năm 2020. Báo cáo về […]